Välkomna till elevhälsan på Novia Engelska Skolan

Vi som arbetar med elevhälsa på skolan:

Tanja Bobor, specialpedagog
Arbetar heltid på skolan.
tanja.bobor@noviaengelskaskolan.se

Elisabeth Wallén, skolsköterska
Arbetar onsdagar, torsdagar och fredagar.
Elisabeth.wallen@noviaengelskaskolan.se
08 – 400 121 46

Nadia Ahmad, kurator
Arbetar tisdagar och torsdagar.
Nadia.ahmad@noviaengelskaskolan.se

Paula Norell, skolläkare
Arbetar en dag per månad på skolan.
Tid bokas genom skolsköterskan.

Lise Ohlsen, skolpsykolog
Arbetar en gång per månad men bokas extra vid behov.

Susanne Kirscher, logoped
Arbetar 9 gånger per termin, främst på torsdagar.

Information från skolsköterkskan:

Hälsobesök och vaccinationer

Ditt barn kommer att bli kallat till hälsobesök hos skolsköterskan i vissa årskurser.
Inför hälsobesöket i förskoleklass, år 4 och år 8 får eleverna hem en hälsodeklaration som vårdnadshavare fyller i och lämnar åter till skolsköterskan.

På hälsobesöken genomförs följande:

Förskoleklass: Läkarundersökning, hälsodeklaration, längd, vikt, rygg- och synundersökning. Vaccination nr 2 mot mässling, påssjuka och röda hund. (den första ges på BVC vid 18 månaders ålder)
År 1: Syn- och hörselundersökning.
År 2: Längd, vikt och syn.
År 4: Längd, vikt, rygg- och syn. Hälsodeklaration hälsosamtal.
År 5: Flickor erbjuds HPV-vaccination, två sprutor med minst 6 månader emellan dos I och dos II, mot livmoderhalscancer.
År 6: Längd, vikt, rygg- och syn. Hälsosamtal.
År 8: Längd, vikt, rygg- och syn. Hälsodeklaration och hälsosamtal.