Årskurs 1-3

Här fokuserar vi på läsande och skrivande. För att det ska bli lustfyllt tar vi vara på elevernas intressen, lånar böcker i biblioteket och övar lite varje dag i klassrummet. Eleverna övar också på svenskan i tal – genom att berätta saker för varandra, umgås och ha roligt tillsammans.

Dessutom ska matematikens grunder befästas. Vi arbetar i böcker, spelar spel och testar saker i praktiken. Det är lättare att lära sig om det samtidigt är roligt!

Vi tränar också social kompetens och konflikthantering och diskuterar hur vi behandlar varandra. Eftersom vi är en ganska liten skola känner elever och pedagoger varandra väl, även över klassgränserna. Vi genomför utflykter och temadagar helt eller delvis gemensamt i årskurs 1–3. Vi följer gemensamma regler, använder oss alla av klassvärdarna och upplever oss som en enhet, trots att vi går i olika årskurser.

Engelskalektionerna går som en röd tråd genom hela utbildningen – och i årskurs 1–3 arbetar vi klassvis med detta.

En gång i veckan får eleverna läxhjälp och möjlighet att jobba extra efter skolan med sådant som är svårt.