Årskurs 4-6

Här bygger vi vidare på de grundläggande färdigheter eleverna utvecklat under sina första skolår. Vi förbereder inför högstadiet genom att ge eleverna möjlighet att förstärka sina färdigheter och kunskaper i alla ämnen. Vi vill också göra eleverna medvetna om hur deras kunskapsutveckling mäts efter förmågorna som beskrivs i läroplanen.

Fokus ligger på att uppmuntra självständighet och ansvar i arbetet. Vi arbetar också intensivt med konflikthantering genom skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghet och glädje är våra ledord.

Vi arbetar ämnesöverskridande i läsprojekt och temaarbeten, till exempel engelska veckan och miljödagarna. Varje klass har en egen mentor men undervisas också av ämneslärare.