Årskurs 7–9

Snart är det dags att lämna det välbekanta för att gå vidare till gymnasiet och arbetslivet. Här förbereder vi oss för tiden efter grundskolan. Vi lyfter blicken och fokuserar på ämnen som ryms i Likabehandlingsplanen, bland annat genom att gå på teater och diskutera och bearbeta det vi sett.

Vi arbetar för att eleverna ska acceptera andra människor och se dem – och sig själva – ur olika perspektiv. När man ska finna sin egen plats i tillvaron är det viktigt att ha diskuterat och reflekterat kring etik och moral, olika syn på kärlek, religion och hur vi kan samexistera med människor från olika bakgrunder.

Vi undervisar ämnesövergripande inom arbetsområden som hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och konflikter i världen. Eleverna arbetar i projekt med andra skolor i Europa inom e-Twinning – där de diskuterar, informerar och delar med sig av sina idéer. Dessutom skriver, rättar och publicerar eleverna skoltidningen.