Förskoleklass

Vi vill ge varje enskild elev en bra start på skoltiden och strävar efter att bemöta varje barn på ett så positivt sätt som möjligt. Vi ser olikhet som en tillgång och tar vara på barnens olika intressen och kunskaper.

Grunden i både undervisning och aktiviteter är ett demokratiskt arbetssätt. Våra elever får ständigt arbeta med förståelsen för människors lika värde och rättigheter i samhället.

En stor del av undervisningen i förskoleklassen handlar om det sociala samspelet, etik och moral och hur man är en bra kompis. Dessutom introducerar vi ämnen som matematik, svenska och engelska – men fokuserar på ett lekfullt och solidariskt arbetssätt.

Förskoleklasseleverna får också undervisning i drama med en utbildad dramapedagog och idrott. Dessutom får de ta del av våra temaveckor med ämnen som engelska och miljö.