Välkommen till Novia engelska skolan

Novia är en friskola med engelsk profil – vilket innebär att våra elever får utökad undervisning i engelska redan från förskoleklass och ända upp till årskurs 9. Eleverna får ta del av internationella samarbeten med skolor i Europa, engelska temaveckor och konversationsengelska. De får en modern utbildning av hög kvalitet på svenska enligt den svenska läroplanen samtidigt som de blir redo för en internationell värld.

Läs mer om Novia


Niondeklassare från Novia Engelska skolan  åker till EU-parlamentet för att presentera nya miljölagar

Kanske är det Greta Thunberg som har fått EU-parlamentet att vilja lyssna mer på unga? Den 27 november ska elever från tio medlemsländer presentera nya miljölagar för politikerna. Från Sverige kommer Farstaborna Hedda Pärhänen och Luka Jovanovic, som pluggar i Liljeholmen. Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen i unionen minska med 40 procent till 2030. Men […] Läs mer >Utbildning av hög kvalitet

Våra pedagoger är engagerade och använder regelbundna studiebesök och informations- och kommunikationsteknik för att ge eleverna bästa möjliga utbildning. Vi erbjuder också lärarledd läxhjälp varje vecka.

Goda kunskaper i engelska

Med utökad engelskundervisning får våra elever mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift – och goda förutsättningar för framtiden i en internationell värld.

Miljömedvetenhet

Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och att medvetandegöra människans inverkan på miljön. Varje år ordnar vi miljödagar där vi jobbar med olika miljöteman.

Dra nytta av omvärlden

Vi drar nytta av de möjligheter som omvärlden erbjuder genom att diskutera aktuella händelser, göra stadsvandringar, gå på museum och besöka bibliotek.

Lunch i egen restaurang

Vi serverar varje dag en näringsrik lunch i vår restaurang "Food Mood" på våning 7.


Eleverna samarbetar internationellt

Våra äldsta elever använder plattformen eTwinning som virtuell mötesplats med skolor och elever i andra länder. På så sätt utvecklar de förmågan att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) vilket gör undervisningen och lärandet inspirerat, lustfyllt och effektivt.

internationellt-samarbete


"Vi stimulerar eleverna till att kommunicera på engelska genom att arbeta kontinuerligt med internationella kontakter. De får använda och utveckla sina språkkunskaper genom utbyte av kunskap och erfarenheter med elever från andra länder i Europa."