Elevhörnan

På denna sida så kommer elever att kunna lägga ut olika dokument som de anser är av allmänintresse. Bland annat så kommer protokoll från framtida elevrådsmöten att ligga ute här för allmän beskådan.