Den 5/11 anordnade skolan Halloweenfest. Eleverna i årskurs 6 fick planera olika aktiviteter för eleverna i enlighet med skolans övergripande mål och riktlinjer om att eleverna ”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan” samt ”ha kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former” (lgr 11). Alla elever på skolan samlades i Ljushallen efter lunch där det bjöds på musik, popcorn, spökdricka, ansiktsmålning, kostymtävling, lekar och en spökvandring som ägde rum på fritids. År 9 stod för musikunderhållning och servering. Festen blev mycket uppskattad av såväl elever som personal.