I enlighet med LGR11 där det står att ”eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap” åkte klass 4 och klass 5 till Jarlabankes bro som ligger i Runriket i Täby under måndagen den 14/9. Eleverna arbetar i ett projekt som handlar om livet på vikingatiden och då passade vi på att få se riktiga runstenar och att få vistas i en miljö där vikingarna själva en gång levt. På väg till och från platsen letade vi efter spår av vikingarna i nutiden och eleverna hittade allt från gatunamn till olika symboler. Väl på plats kunde eleverna läsa om hur det sett ut på platsen 1000 år tidigare och lära känna de människor som haft sina gårdar och marker runt Täby. Elever och pedagoger tyckte efter en lång dag utomhus att utflykten varit mycket rolig och lärorik.