Den 27:e november var det äntligen dags för eleverna att presentera EU-projektet ”EUROPEAN DECLARATION OF THE RIGHTS  OF THE PLANET AND OF THE LIVING” . Eleverna från Novia, som representerade Sverige, var på plats tillsammans med 80 andra elever för att presentera det som kom att bli 18 miljölagar. På plats fanns både europaparlamentet och EU-kommissionen för att ta emot lagarna. Nu har lagförslagen gått vidare till ”de gröna” som sitter i europeiska parlamentet, med mål om att lagarna röstas fram av kommissionen och parlamentet. Redan dagen efter besöket utlyste kommissionens ordförande ”state of emergency for climate”,  mån tro att elevernas hårda arbete och besök påverkade politikerna i Europa!