Engelska Skolan Kungsholmen byter namn till Novia Engelska Skolan. Vi kommer fortsatt använda oss av vår gamla adress till hemsidan (eskungsholmen.se) paralellt med den nya (noviaengelskaskolan.se).

Gällande mailkontakt använder vi oss dom gamla (namn@eskungsholmen.se) tillsvidare. Vårdnadshavare kommer bli uppdaterade via hemsidan samt mail när vi byter till nya mailadresser.

Observera att vi har en ny Schoolsoft länk. Den hittas på startsidan på hemsidan alternativt direktlänken: https://sms.schoolsoft.se/noviaengelskaskolan/jsp/Login.jsp