Under engelska veckan, vt. 2014 har hela skolan arbetat med William Shakespeares pjäs om Romeo and Juliet.

Arbetet utfördes på lite olika vis i de olika åldersgrupperna, men här är ett exempel på vad som hände i åk. 3-5: Eleverna fick se en filmad version av pjäsen och sedan valde de ut en scen som de ville spela upp, antingen själva eller med handdockor. Tre scener valdes främst ut; När Mercutio fäktas med Tybalt, Romeos strid med Tybalt samt slutscenen då Romeo och Juliet dör. Eleverna bearbetade den gammalmodiga originaltexten till mer lättförstådd engelska och lärde sig sina repliker. De tillverkade rekvisita i form av värjor, tidstypiska kläder och stenar för scenerna. De som valt att göra dockteater tillverkade scenografi och dockor. Under en eftermiddag visades skådespelet upp för år 3-5 och alla fick göra ett framträdande.

Vi har främst arbetat efter förmågor i kursplanen för engelska, men även i historia och svenska. Som vanligt har vi försökt prata engelska från morgon till eftermiddag dessa dagar, så ‘eleverna var ganska bekväma med språket när slutet av veckan var här. Nästa termin testar vi något annat tema under dessa dagar!