Novia Engelska Skolan har fått äran att representera Sverige och bidra till den första Europeiska deklarationen av planetens rättigheter av europeiska elever. Syftet är att varje deltagande land ska bidra med ett förslag på hur man kan förbättra miljön. Värdlandet Frankrike kommer att presentera de 27 förslag till Europaparlamentet i Strasbourg. Slutprodukten av projektet kommer att heta ”European Declaration of planet’s rights by European kids”.

Vi stolta över att få representera Sverige och ser framemot att samarbeta med andra europeiska länder för att skapa bättre framtid.

För mer info om projektet se följande PDF.