Den 20/3 2015 kom författaren till boken som klass 4 och klass 5 läser, ”Leo Bell och jakten på ljuset”, Lisa M dos Santos på besök. Eleverna satt med författaren i skolans bibliotek. Lisa berättade att hon hade ett annat arbete också, som åklagare, och att hon skriver på sin bok en dag i veckan. Eleverna hade förberett frågor till Lisa, som bland annat berättade om hur hennes barndomvarit och hur hon kommit på historien om Leo. Lisa planerar ytterligare två böcker om Leo och hon hoppas på att någon gång kunna göra film av boken.

Besöket är en del i den workshop som eleverna deltar i kring boken och ska utmynna i en utställning på skolan i slutet av maj.