Novia Engelska Skolan använder från och med denna termin plattformen G-Suite for Education, där applikationen Classroom ingår. Detta är ett led i skolans digitalisering för att utveckla undervisningen, individanpassa densamma och gör att elevens skolarbete enkelt kan göras via nätet och även efter skoldagens slut. Det är också enkelt för lärare och elev att kommunicera och för elever att ta del av varandras arbete. Möjligheterna är näst intill obegränsade.

Parallellt med detta bygger vi ut datortätheten, främst med chromebooks. Hittills har år 9 och 8 fått chromebooks till sina klassrum, och inom kort blir det år 7 och 6 tur och så vidare nedåt.