Novia Engelska Skolan har haft nöje att ha Inger Blomquist från Gleerups som observatör på SO-lektionerna.

Vår SO-lärare var på fortbildning i Tallin  mellan 2-4 okboter som anordnas av De svenska historiedagagarna DHS. Under fortbildningen uppstod många intressanta och lärorika diskussioner med andra deltagare. Dessa ledde till att skolan besöktes av Inger Blomquist från förlaget Gleerups.

Inger Blomdquist med medförfattare för SO-böcker som högstadieklasserna använder sig av. Besöket skulle inspirera och ge Inger mer underlag för hur pedagogerna arbetar med SO-texter som ibland är lite tunga att läsa och förstå.