Adress

Novia engelska skolan

Adress: Sjöviksbacken 24

117 43 Stockholm

Skolexpedition (plan 9)

Tfn: 08-400 121 40

E-post: exp@noviaengelskaskolan.se

Skolledning

Rektor:

Erik Bjurhäll
erik.bjurhall@noviaengelskaskolan.se
tfn: 0766-299555

Biträdande Rektor:

Rolf Nilsson
rolf.nilsson@noviaengelskaskolan.se

Tanja Bobor
tanja.bobor@noviaengelskaskolan.se

Huvudman:

nes@noviaengelskaskolan.se

Fritidsverksamhet

Gabriel Moraga (Fritids FSK)
gabriel.moraga@noviaengelskaskolan.se

Sofia Sorsa (Fritids Åk 1-2)
sofia.sorsa@noviaengelskaskolan.se

Ulrika Melin (Fritids Åk 3-5)
ulrika.melin@noviaengelskaskolan.se

Fritids telefonnr: 08 – 400 121 49

Övriga

E-post enskild person
förnamn.efternamn@noviaengelskaskolan.se