Nu är vi igång med läsåret 19/20.

Elever och personal ser fram emot ett spännande och lärorikt läsår.
Vi hälsar särskilt våra nya förskoleklasselever välkomna till Novia Engelska skolan.
Vi har fortfarande enstaka restplatser kvar till vissa årskurser.

Kontakta expeditionen för mer information.

exp@noviaengelskaskolan.se