Vår SO-lärare Anela Sabljic har deltagit i EU:s skolambassadörs-programmet vars syfte är att öka kunskapen om EU hos elever och skolpersonal. I det ambitiösa programmet deltog lärare från hela Sverige. I våras fick de besöka EU-institutionerna i Bryssel och lära allt om EU:s verksamhet.

Vid en ceremoni i Europahuset, ledd av gymnasieministern Anna Ekström, utnämndes Anela till EU-ambassadör. I sin roll som ambassadör kommer hon se till att Novia engelska skolan stärker och utvecklar sin internationella profil och implantera de nya kunskaperna .