Vi på Novia Engelska skolan är stolta över att kunna berätta att vi har fått möjligheten att delta i kub-projektet i samarbete med Raoul Wallenberg Academy!

Kuben eller kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet. Novia Engelska Skolan har blivit tilldelade kuben ”rätten till mänskliga rättigheter”.
Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.Vi kommer under vårterminen att arbeta med värdegrunden, demokratiuppdraget och de mänskliga rättigheterna. Under vecka 4 anländer kuben till skolan och då startar vi upp arbetet. Projektet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i slutet av augusti för en offentlig utställning i Kungsträdgården, Stockholm.För oss går Kub- projektet hand i hand med mångfald, medkänsla, mod och handlingskraft, vilket känns viktigt i samhället idag och för eleverna på vår skola. Läs mer om projektet på https://raoulwallenberg.se/kuben/ och var noga med att följa processen här på hemsidan!