Novia Engelska Skolan är en av de skolor som är utvalda till att representera Sverige som EU-ambassadörer. Vår rektor Erik Bjurhäll har under förra veckan varit på kurs hos EU-kommissionen och parlamentet i Bryssel som förberedelse inför implementationen av programmet på skolan. Senare under våren så kommer även vår SO-lärare på högstadiet Anela Sablijc att få åka till Bryssel för att fördjupa sig i hur vi på bästa sätt skall representera Sverige i EU samt hur vi skall lära eleverna mer om vad det innebär att vara en del av EU.