Skolan har utökat skolgården med en ny lekpark till höger om skolbyggnaden.

 

Det har tillkommit hela sju stycken nya aktivitetsstationer och ett staket i Novias turkosa färg.

Lekplatsen har varit mycket uppskattad och redan väl använd av eleverna.