Förstärkt engelska, engagerade pedagoger och läxhjälp

Novia engelska skolan är en friskola med engelsk profil. Den ordinarie undervisningen sker på svenska och vi följer den svenska läroplanen, men våra elever får dessutom utökad undervisning i engelska redan från förskoleklass och ända upp till årskurs 9. Skolan är öppen för alla barn och inga särskilda förkunskaper i engelska krävs.

Våra pedagoger är engagerade och använder sig av olika kommunikativa, visuella och auditiva hjälpmedel i undervisningen, ofta med internet som utgångspunkt. Vi erbjuder dessutom lärarledd läxhjälp en timme varje vecka.

Moderna lokaler med goda kommunikationer

Skolan ligger i moderna lokaler i Årstadal, med nära promenadavstånd till tvärbanan, t-bana Liljeholmen och pendeltåg i Årstaberg. Vi har nära till natur och vatten och drar nytta av de möjligheter som omvärlden erbjuder genom att diskutera aktuella händelser, göra studiebesök, stadsvandringar, gå på museum och besöka bibliotek.
 

Eleverna serveras en vällagad och näringsrik lunch i egen regi i vår nya restaurang "Food Mood" på våning 7.

SchoolSoft

Nära dig som förälder

Genom portalen Schoolsoft kan föräldrar, elever och lärare enkelt kommunicera med varandra, hålla koll på schema, närvaro och följa det dagliga skolarbetet. Som förälder blir du inbjuden till utvecklingssamtal med mentorerna, föräldramöten och mingel med skolledningen och pedagogerna. Eleverna (från förskoleklass till årskurs 6) får veckobrev varje vecka från sin mentor. Vår fritidsverksamhet har en egen webbsida med blogg där du kan se verksamhetsplaneringen.

Trygghet och arbetsro

Vi vill erbjuda en trygg miljö med både arbetsro och gemenskap. Vi arbetar aktivt med frågor kring människors lika värde, empati, respekt, förståelse och eget ansvar utifrån skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Lustfyllt lärande med internationellt samarbete

Våra äldsta elever använder plattformen eTwinning som virtuell mötesplats med skolor och elever i andra länder. På så sätt utvecklar de förmågan att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) vilket gör undervisningen och lärandet inspirerat, lustfyllt och effektivt.

Utvecklande UR-samarbete

Novia är en UR-skola, vilket innebär att vi får inspiration och kompetensutveckling i vårt dagliga arbete. Dessutom är vi på olika sätt delaktiga i UR:s programproduktion. Det kan handla om allt från att vara med och utveckla en programidé till att provspela ett färdigt avsnitt för barn och unga i målgruppen.