På denna sida kommer det finnas diverse dokument och rapporter med relevans för skolans verksamhet. Bland annat så kommer man att kunna hitta rektorsbrev, rapporter från skolinspektionen samt skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Rektorsbrev:

Rektorsbrev Juni 2018

Rektorsbrev Juni 2017

Rektorsbrev Januari 2017

Rektorsbrev December 2016

 

Rapporter och Dokument:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-18

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-18

Skolinspektionens senaste rapport gällande NOVIA Engelska Skolan.