Välkomna till elevhälsan på Novia Engelska Skolan

Vi som arbetar med elevhälsa på skolan:

Tanja Bobor, Biträdande rektor elevhälsa
Arbetar heltid på skolan.
tanja.bobor@noviaengelskaskolan.se

Jenny Aurell, skolsköterska
Start 1/10
skolskoterska@noviaengelskaskolan.se
08 – 400 121 46

Eva Persson, kurator
Arbetar heltid på skolan.
eva.persson@noviaengelskaskolan.se

Paula Norell, skolläkare
Arbetar en dag per månad på skolan.
Kontakt sker genom skolsköterskan.

Sofie Bergling, skolpsykolog
sofie.bergling@noviaengelskaskolan.se
Arbetar två gånger per månad men bokas extra vid behov.

Katja Ivachova, logoped / speciallärare
Arbetar heltid på skolan.
katja.ivachova@noviaengelskaskolan.se

Susanne Kirchner, logoped / speciallärare (föräldraledig)
Arbetar heltid på skolan.
susanne.kirchner@noviaengelskaskolan.se

Information från skolsköterkskan:

Hälsobesök och vaccinationer

Ditt barn kommer att bli kallat till hälsobesök hos skolsköterskan i vissa årskurser.
Inför hälsobesöket i förskoleklass, år 4 och år 8 får eleverna hem en hälsodeklaration som vårdnadshavare fyller i och lämnar åter till skolsköterskan.

På hälsobesöken genomförs följande:

Förskoleklass: Läkarundersökning, hälsodeklaration, längd, vikt, rygg- och synundersökning. Vaccination nr 2 mot mässling, påssjuka och röda hund. (den första ges på BVC vid 18 månaders ålder)
År 1: Syn- och hörselundersökning.
År 2: Längd, vikt och syn.
År 4: Längd, vikt, rygg- och syn. Hälsodeklaration hälsosamtal.
År 5: Flickor erbjuds HPV-vaccination, två sprutor med minst 6 månader emellan dos I och dos II, mot livmoderhalscancer.
År 6: Längd, vikt, rygg- och syn. Hälsosamtal.
År 8: Längd, vikt, rygg- och syn. Hälsodeklaration och hälsosamtal.