Välkomna till elevhälsan på Novia Engelska Skolan

Vi som arbetar med elevhälsa på skolan:

Tanja Bobor, Biträdande rektor elevhälsa
Arbetar heltid på skolan.
tanja.bobor@noviaengelskaskolan.se

Jenny Aurell, skolsköterska
Arbetar mån-tors.
skolskoterska@noviaengelskaskolan.se
08 – 400 121 46

Eva Persson, kurator
Arbetar heltid på skolan.
eva.persson@noviaengelskaskolan.se

Paula Norell, skolläkare
Arbetar ca en dag per månad på skolan.
Kontakt sker genom skolsköterskan.

Ola Johnels, skolpsykolog
ola.johnels@noviaengelskaskolan.se
Arbetar två gånger per månad men bokas extra vid behov.

Katja Ivachova, logoped / speciallärare (föräldraledig)
Arbetar heltid på skolan.
katja.ivachova@noviaengelskaskolan.se

Susanne Kirchner, logoped / speciallärare
Arbetar heltid på skolan.
susanne.kirchner@noviaengelskaskolan.se

Information från skolsköterkskan:

Hälsobesök och vaccinationer

Ditt barn kommer att bli kallat till hälsobesök hos skolsköterskan i vissa årskurser.
Inför hälsobesöket i förskoleklass, år 4 och år 8 får eleverna hem en hälsodeklaration som vårdnadshavare fyller i och lämnar åter till skolsköterskan.

På hälsobesöken genomförs följande:

  • Förskoleklass: Hälsoenkät från vårdnadshavare samt BVC-journal ligger till grund för planering.  Kontroll av längd, vikt, syn, finmotorik. Läkarundersökning tillsammans med vårdnadshavare. Hälsosamtal kring inlärning, hälsa och livsstil. Vaccination MPR dos 2. Kontrollelever följs upp.

  • År 1 Hörselundersökning. Kontrollelever följs upp.

  • År 2 Hälsosamtal kring inlärning, trivsel och kamratrelationer. Kontroll av längd och vikt. Kontrollelever följs upp.

  • År 3 Kontrollelever följs upp.

  • År 4 Utökad hälsokontroll med hälsoprofil. Hälsoenkät fylls i av vårdnadshavare. Lärare informerar kring eleven. Hälsosamtal med frågor kring bl.a. upplevelsen av skolsituationen, trivsel, kamratrelationer, ev. problem med hälsa/utveckling, inlärningssvårigheter, matvanor och fysisk aktivitet, hemsituation och oro. Kontroll av längd, vikt och rygg. Kontrollelever följs upp.

  • År 5 Kontrollelever följs upp. Vaccination (endast flickor) HPV. Två doser med 6 mån intervall.

  • År 6 Kontroll av längd, vikt och rygg. Kontrollelever följs upp.

  • År 7 Kontrollelever följs upp

  • År 8 Utökad hälsokontroll med hälsoprofil. Hälsosamtal med frågor kring bl.a. levnadsvanor, hälsoproblem, kamrater, puberteten, preventivmedel, skolsituationen och alkohol/narkotika. Kontroll av längd, vikt och rygg. Vaccination dTp dos 5. Kontrollelever följs upp.

  • År 9 Kontrollelever följs upp.