Klagomål

Om du har klagomål eller synpunkter på skolans verksamhet eller personal hoppas och vill vi att du framför dem direkt till oss – se kontaktuppgifter. Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan.

 

Vår klagomålshantering är ett sätt att:

Öka den enskildes inflytande

Öka legitimiteten genom att rätta till fel

Skapa ett förbättringsverktyg

Sätta fokus på eleven