Novia engelska skolan ska vila på en demokratisk grund. Skolan ska förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhälle bygger på: människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och vikten av solidaritet med de svaga och utsatta. Vi arbetar aktivt med elevinflytande genom klassråd, elevråd och förebyggande arbete mot mobbning och trakasserier.

 

Våra värderingar:

 • Social kompetens
 • Trygghet
 • Glädje
 • Språk
 • Kunskap
 • Demokrati

 

Våra ledord:

Inspiration

 • Skapa passion för lärande hos eleverna.
 • Uppmuntra elever till vidare studier och förståelse för skolans betydelse på kort och lång sikt.

Lärande

 • Skapa förståelse för människors lika värde.
 • Bygga självkänsla som leder till att eleverna kan utveckla sina förmågor.
 • Lära för livet, inte bara för stunden

 

Mål – våra elever ska få:

 • Kunskap av hög kvalitet.
 • Allsidig undervisning i god miljö.
 • En god grund för flerspråkighet och fördjupning i engelska.
 • Goda förutsättningar för vidare studier och ett aktivt liv i ett föränderligt samhälle.
 • Hjälp att utveckla personliga egenskaper, självförtroende och medmänsklighet.
 • Ett demokratiskt synsätt så att de kan utvecklas till goda samhällsmedborgare.