Skolan är med i ett nyligen beviljat Erasmus+ projekt som heter STEM For All. Det är ett projekt som involverar 6 olika länder/skolor i Europa: Turkiet, Portugal, Grekland, Italien, Rumänien och Sverige. STEM står för Science, Technology, Engineering och Mathematics och projektet syftar till att utveckla undervisningen inom detta områden genom att utbyta erfarenheter och gemensamt skapa nya vägar för att öka våra elevers kunskaper.

Projektet pågår under två år och vi kommer vara värd åt personal från de andra skolorna vid ett tillfälle under projektets gång.

Vi ser fram emot ett givande projekt som kommer inspirera till nya framgångar för våra elever.