Alla elever från förskoleklassen upp till årskurs 9 har fått möjlighet att besöka Stockholms Filmfestival Junior.

Syftet med festivalen är att visa kvalitetsfilm från hela världen, film som sällan når den vanliga biorepertoaren. Visningarna följs upp med diskussioner och skriftliga uppgifter Genom att erbjuda eleverna möjlighet att se filmer på olika biografer samt Cosmonova får våra elever möjlighet att ta del av den kultur och organisationer i vår närmiljö.

Enligt Lgr 11 är ”skolans mål är att varje elev har inblick o närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv”. Besöket på Filmfestivalen gör att skolan arbetar med centrala innehållet i ämnet engelska. År 1-3 samt år 4-6 ”Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga” år 7-9 ”Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form”