Klass 6-8 var tisdagen den 4/11 på teater De Vill och såg föreställningen Ankarbarnet. Föreställningen handlade om barn och unga som kommit till ett land på olika vägar och nu stod inför olika svårigheter och utmaningar. En ung kille som hotas av utvisning på grund av att han inte har några id-handlingar och därför inte kan bevisa att han är minderårig, en flicka som tagits till landet av en människosmugglare och en flicka som fått uppehållstillstånd och fått en ordnad tillvaro i landet, men nu väntar en förändring.

Eleverna fick efter föreställningen möjlighet att ställa frågor till regissören och skådespelarna. Eleverna och pedagoger lämnade föreställningen med nya perspektiv och funderingar. 

Genom föreställningen fick eleven arbeta med syften i lgr 11:

”reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar” samt ”analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv” 

Genom pjäsen har eleverna även arbetat med det centrala innehållet om de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. (år 6)

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. (År 6)