Redo för livet i en internationell värld

Det engelska språket är nyckeln – inte bara till studier och arbete utomlands, utan också till en framgångsrik karriär i Sverige. Vi vill förbereda våra elever för en internationell värld genom att ge dem en modern utbildning av hög kvalitet med goda kunskaper i engelska.

 Hos oss får eleverna utbildning på svenska enligt den svenska läroplanen, och dessutom utökad undervisning i engelska redan från förskoleklass och ända upp till årskurs 9 – tre gånger mer engelska än i vad nationella timplanen föreskriver. Undervisningen omfattar också engelska temaveckor, konversation med profilengelska och internationella samarbeten med andra europeiska skolor. Engelskan är dessutom vårt kommunikationsspråk i våra internationella projekt.

Ledord: Inspiration och lärande

Målet är att våra elever ska lära för livet – inte bara för stunden. Våra ledord är inspiration och lärande. För oss innebär det att vi möter varje elev utifrån dess förutsättningar och inspirerar eleven att fortsätta utvecklas. Vi vill bygga självkänsla som leder till att eleven kan utveckla sina förmågor och kunskaper, känna passion för lärande och uppmuntras att studera vidare.

 

Hållbarhet och miljö

Novia arbetar aktivt med att göra eleverna medvetna om miljön och vikten av hållbar utveckling. Varje år ordnar vi miljödagar där barnen jobbar med teman som kretslopp, sopsortering, återvinning och miljö ur ett ekonomiskt och historiskt perspektiv.

 Självklart styrs vår undervisning av läroplanen.

internationellt-samarbete

 

 

 Modernt lärande

Våra äldsta elever använder plattformen eTwinning som virtuell mötesplats med skolor och elever i andra länder. På så sätt utvecklar de förmågan att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) vilket gör undervisningen och lärandet inspirerat, lustfyllt och effektivt.