Årskurs 1-3

Här fokuserar vi mycket på räkning, läsande och skrivande. För att det ska bli lustfyllt tar vi vara på elevernas intressen, lånar böcker i biblioteket och övar lite varje dag i klassrummet. Eleverna övar också på svenskan i tal – genom att berätta saker för varandra, umgås och ha roligt tillsammans.

Dessutom ska matematikens grunder befästas. Vi arbetar i böcker, spelar spel och testar saker i praktiken. Det är lättare att lära sig om det samtidigt är roligt!

Vi tränar också social kompetens och konflikthantering och diskuterar hur vi behandlar varandra. För oss är det viktigt med samarbete både inom- och mellan klasserna. Vi genomför utflykter och temadagar helt eller delvis gemensamt i årskurs 1–3. Vi följer gemensamma regler, använder oss alla av klassvärdar och upplever oss som en enhet, trots att vi går i olika årskurser.

Förskoleklassen har ett samarbete med åk 3, som har mentorskap för sina yngre skolkompisar, och åk 2 går iväg och läser för våra 6-åringar i ett läsprojekt.

Engelskalektionerna går som en röd tråd genom hela utbildningen, och i årskurs 1–3 arbetar vi klassvis med detta.

Programmering får man prova på då och då, eftersom det numera är ett obligatoriskt tillskott i elevernas kunskapsbank, och väldigt uppskattade lektioner!

Fysisk aktivitet hjälper oss att fokusera på lektionerna, så flera gånger i veckan tar fritids hand om våra elever, och har träningspass som de kallar för HeartRaise (HR). Mikropass i klassrummet där man bryter fokus från teori till rörelse under några minuter kallar vi för Time Outs.

En gång i veckan får eleverna möjlighet till läxhjälp och att jobba extra efter skolan med sådant som är svårt.