Årskurs 4-6

Utbildningen i mellanstadiet ska bidra till personlig utveckling, förbereda eleverna för aktiva val och vara en stadig grund för fortsatt utbildning. Vi vill att eleverna får en social gemenskap och god självkänsla, för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Eleverna ska känna sig värdefulla, ha lust att lära, känna trivsel och trygghet, utveckla kreativitet och sociala färdigheter. De ska rustas för ett ökat ansvar.

Vår verksamhet genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Eleverna ges inflytande över utbildningen genom klassråd och elevråd. Vi har också levande diskussioner och fattar gemensamma beslut dagligen i klassrummet.

Vi på mellanstadiet har höga akademiska förväntningar och engagerade pedagoger som brinner för sina ämnen. Vi samarbetar och har roligt tillsammans, för att skapa en trygg plats där eleverna vill vara.

I undervisningen blandar vi praktiskt och laborativt arbete med ny teknik. Från år 5 har alla elever en egen dator. Vi uppmärksammar särskilda dagar som t.ex. Nobeldagen och gör gärna kulturella utflykter. Vi vill vara en del av samhället.