Årskurs 7–9

Snart är det dags att lämna det välbekanta för att gå vidare till gymnasiet och arbetslivet. Här förbereder vi oss för tiden efter grundskolan. Vi lyfter blicken och fokuserar på omvärldsorienterade frågor, prao, riksdagsbesök, kulturupplevelser och ett aktivt värdegrundsarbete.

Vi arbetar för att eleverna ska se andra människor – och sig själva – ur olika perspektiv. När man ska finna sin egen plats i tillvaron är det viktigt att ha diskuterat och reflekterat kring etik och moral, olika syn på kärlek, religion och hur vi kan samexistera med människor från olika bakgrunder.

Vi undervisar ämnesövergripande inom arbetsområden som hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och konflikter i världen. Eleverna arbetar i projekt med andra skolor i Europa inom e-Twinning – där de diskuterar, informerar och delar med sig av sina idéer. Dessutom skriver, rättar och publicerar eleverna skoltidningen.

Vi uppmärksammar aktuella samhällsfrågor i våra ämnen bl.a. genom  arbete med barnkonventionen, Operation dagsverket och genom ett EU-ambassadörskap som genomsyrar hela skolan. Eleverna utökar sina kunskaper i det engelska språket genom att var termin lära ämnesspecifika begrepp på engelska i skolans samtliga ämnen.

På högstadiet har alla elever tillgång till egen dator och stärker på så vis såväl ansvarsförmåga som digital kompetens. Vi arbetar i bl.a. Google Classroom, Google Drive och med läromedlet Clio Online i undervisningen.