Fritidsverksamhet

Eleverna har stort inflytande i fritidsverksamheten – vi tar vara på deras tankar och idéer och involverar dem i planering av aktiviteter och material.

Fritidsverksamheten har som mål att eleven ska skall fortsätta att utveckla sin kompetens efter skoldagens slut, genom aktiviteter som tar hänsyn till elevernas behov och intressen samt olika uttryckssätt.

Aktiviteterna skall ha en variation, där eleverna kan använda och utveckla olika sorters kompetenser.
Exempel på aktiviteter som erbjuds är: bild och form, dans, idrott, utflykter, textilslöjd, träslöjd, bakning, drama och rollekar, pyssel och spel. Vi har även engelska och musik som sker med respektive ämneslärare.

Aktiviteterna sker i mindre grupper där vi som pedagoger ser till att alla får testa, känna sig delaktiga och få sin röst hörd.
Åldersspecifika grupper varvas med åldersöverskridande för att eleverna ska få ett intressant och kreativt utbyte mellan åldrarna.

Aktiviteterna är ofta upplagda i kursform som pågår under en längre tid och avslutas med en utställning eller framträdande där elever som förälder kan ta del av resultatet.

Trygghet är ett ledord och uppnås genom att utveckla goda vuxen och kompisrelationer i mindre grupper. Grupperna förändras och eleven får möta andra konstellationer. Genom att öva på samarbete och att kompromissa tränas eleven i förståelse, tolerans och empati. Vi arbetar mot ansvarstagande och självständighet genom att eleven tränas i att ta ansvar för sina egna handlingar, mot andra elever som fritids material.

Vi arbetar integrerat med skolans lärare och eftersträvar att följa upp det som eleverna studerar inom ett temaområde. Genom integrationen uppnår vi en helhet och tydlighet runt eleven.

Eleven ges möjlighet att aktivt delta i fritidsverksamhetens utformning gällande material och aktiviteter genom att medverka i planering, reflektion och utvärdering.

Fritidsverksamheten engagerar elever från förskoleklass upp till årskurs 5. Ett varierat mellanmål erbjuds varje dag i vår skolrestaurang samt fruktstund på fritids lokaler.

Hälsningar Fritidspersonalen
Marco, Suzana, Gabbe, Marcus, Magdalena och Erika

 

Tider:

  • 07:00: fritids öppnar och har öppet tills skolan startar.(Plan 6)
  • 14.00–14.30: mellanmål för FSK och År 1
  • 14.30–15.00: mellanmål för Åk 2-5
  • 15.00–16.00: pedagogledda aktiviteter i mindre grupper
  • 16.00–17.30: fri lek
  • 17.30: fritids stänger

Kontakta oss på Fritids:

Gabbe Moraga
gabriel.moraga@noviaengelskaskolan.se

Marcus Bäckström
marcus.backstrom@noviaengelskaskolan.se

Marco Tawfik
marco.nafa@noviaengelskaskolan.se

Suzana Pavlica
suzana.pavlica@noviaengelskaskolan.se

Magdalena Lam
magdalena.lam@noviaengelskaskolan.se

Erika Arnkvist
erika.arnkvist@noviaengelskaskolan.se

Telefon: Fritidsverksamhet Förskoleklass och Årskurs 1.
08-400 121 42

Telefon: Fritidsverksamhet Årskurs 2 - 5.
Kontor: 08-400 121 43. Plan 6
Mobil: 08- 400 121 49 (även 073-505 34 33 går till samma mobil)