År 4 och år 5 har under terminen arbetat med Vikingatiden i enlighet med LGR 11

”eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

– kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

– reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

– använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

De har fått lyssna till, läsa om och reflektera kring hur livet tedde sig under den tid som vi kallar vikingatiden. Resultatet blev en uppvisning av gudasagor i form av dockteater, föredrag om hur det var att leva som viking samt om deras specifika gudar. Eleverna har också varit på studiebesök i Runriket i Täby där de fick uppleva riktiga runstenar. De har även fått prova på att göra en kruka på samma sätt som vikingarna. Eleverna hade väldigt roligt och har fått större förståelse för varför till exempel veckodagarna heter som de gör och varför många i resten av världen tror att vikingarna var blodtörstiga barbarer. Eleverna är nu sugna på att lära sig mer om nästa tidsperiod.